PROGRAM

Kako sam član Domovinskog pokreta, zastupam vrednote i planove iskazane u programu naše stranke (https://www.domovinskipokret.hr/pdf/Kljucne_tocke_programa_Domovinski_pokret_Izbori_2020.pdf) pod nazivom „Ključne točke programa Domovinskog pokreta – Parlamentarni izbori 2020.“ Kako smatram da i svaki kandidat treba imati i svoj osobni zadatak, u nastavku ću prezentirati moj osobni doprinos programu.

Cijelim mojim radnim vijekom i sportskim životom, bavio sam se uključivanjem mladih u život. Kao boksački trener u vlastitom sam prostoru napravio boksački klub i kroz aktiviranje mladih u boksački klub dao im nove smjernice za životom koje ne uključuju konzumiranje alkohola, duhana i droge, te ih poticanjem fizičke aktivnosti makne od sjedenja pred ekranima mobitela, tableta i računala. Kako su mladi naša budućnost, odlučio sam se na ovaj program poticanja uključivanja mladih, ne samo u sport, već i u kulturu te obogaćivanje slobodnog vremena.

KULTURA MLADIH, SPORT I SLOBODNO VRIJEME

Djelovanje mladih u kulturi i sportu jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svojega identiteta. Stvarajući nove obrasce i estetiku, kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje. Nerijetko se pod pojmom kulture mladih podrazumijeva alternativno i izvaninstitucionalno kulturno stvaralaštvo mladih no ti su segmenti tek dio kulture mladih jer u nju spadaju i mnogi oblici institucionalnoga kulturnoga i umjetničkoga stvaranja kroz koje se nastoji afirmirati puno veći broj mladih. Slobodno vrijeme kao pojam nastaje s procesima industrijalizacije i ubrzanog tehnološkog razvoja uslijed kojih dolazi do masovnog zapošljavanja te do skraćivanja radnog vremena. Tako se pojam slobodnog vremena promatra u relaciji naspram društveno obaveznog rada. Pojam u užem smislu označava one aktivnosti pojedinca/ke koje su odabrane isključivo njegovom/njezinom slobodnom voljom te se često označuje i pojmom “dokolica”. U širem smislu, slobodno vrijeme pored dokolice obuhvaća i tzv. poluslobodno vrijeme, odnosno ono koje nije dio obaveznog društvenog rada, ali su aktivnosti koje se unutar njega provode rezultat određene socijalne obaveze ili nužnosti (npr. obiteljske obaveze, društvene obaveze, dodatni rad. i sl.).

Povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

KAKO?

 • 1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti
 • 2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti

NA KOGA USMJERITI AKTIVNOSTI?

Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti koji su ujedno i pripadnici jedne od niže navedenih skupina:

 • · djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • · djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 • · djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • · djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • · djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 • · djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • · djeca i mladi s problemima s ovisnošću
 • · djeca s teškoćama u razvoju
 • · mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • · nezaposleni mladi